Zaposlenje

 

Usled daljeg širenja i povećanog obima poslovanja u potrazi smo za zainteresovanim kandidatima. Naša poslovna kultura, sistem individualne podrške i timski duh čine DVD Vračar liderom u poslovima obezbeđenja i zaštite od požara i najpoželjnijim poslodavcem za ambiciozne osobe otvorene za nove izazove. Unapred se radujemo Vašoj prijavi za otvorenu poziciju službenika fizičkog obezbeđenja.
Posao službenika fizičkog obezbeđenja vrlo je odgovoran i ozbiljan i zahteva disciplinu, poštovanje pravila i procedura, kako bi vršenje ovog posla moglo obaviti na pravi način.
Uslovi koje je potrebno da ispunite:
1. da ste državljanin Republike Srbije;
2. da ste punoletni;
3. da imate najmanje srednju stručnu spremu (SSS)
4. da posedujete licencu za vršenje poslova službenika obezbeđenja, izdatu od strane MUP-a
5. da imate važeće lekarsko uverenje

Ukoliko nemate odgovarajuću licencu, a želeli biste da radite poslove privatnog obezbeđenja,pozovite za više informacija!

Postanite deo našeg tima!

KLIKNITE OVDE DA BI STE SE PRIJAVILI!

 

o nama

 DVD Vračar je osnovan 1947. godine sa ciljem pružanja preventivnih usluga iz oblasti zaštite od požara. Svoju delatnost smo proširili 1983. godine i među prvima počeli da se bavimo poslovima fizičko–tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja objekata i imovine.
Pored poslova FTO uspešno se bavimo servisiranjem i prodajom protivpožarne opreme, obukom iz oblasti zašite od požara i dr.
Od 2005.godine smo uveli sistem menadžmenta kvalitetom tako da trenutno posedujemo sertifikat sistema menadžmenta po zahtevima standarda ISO 9001:2008 izdat od GLOBALSERTA.

 

 

Izrada akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je dokument koji je obavezan za sva pravna lica, sem onih izuzetih Zakonom o privatnom obezbeđenju. Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ima zadatak da prepozna svako ugrožavanje ljudi, imovine i procesa poslovanja. Cilj procene je da predvidi izazove i pretnje kojima je izložena jedna organizacija kroz analizu 11 grupa rizika i da osposobi organizaiju da svojim delovanjem utiče na njihovo ili potpuno eliminisanje ili svođenje na najmanji mogući nivo.

 

Opširnije

 

 

 

Zaštita objekata putem daljinskog video i protivprovalnog sistema

Sve veća upotreba i primena tehničkih sistema zaštite podstiče nas na sopstveni razvoj u cilju poboljšanja kvaliteta fizičko-tehničke zaštite i pružanja kvalitetnijih usluga.U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju nudimo Vam zaštitu objekata putem daljinskog video i protivprovalnog sistema. Dugogodišnjim prisustvom na tržištu i opravdanim konstantnim kvalitetom želimo u saradnji sa Vama da pružimo visok stepen zaštite i bezbednosti. Na taj način mi Vam, možemo ponuditi jeftiniji vid bezbednosti i sigurnosti kako objekata tako i ljudi koji se nalaze u njemu.

 

Opširnije

 

 

 

ObezbeĐenje

DVD Vračar ima dugu tradiciju bavljenja poslovima fizičko –tehničkog obezbeđenja. Kvalitet naših usluga pokazuje i dugogodišnja saradnja sa mnogim preduzećima koja datira još od 1983 godine. Služba fizičko – tehničkog obezbeđenja trenutno zapošljava više od 300 radnika koji ispunjavaju sve potrebne uslove za obavljanje tih poslova:

- psihofizičku sposobnost; 
- obučenost u rukovanju vatrenim oružjem;
- stručni ispit iz oblasti zaštite od požara;
- saglasnost nadležnog OUP.

Opširnije

 

GALERIJA

Podaci o firmi

 

PIB:100302082
Matični broj:07065825
Šifra delatnosti:91330
Žiro račun: 160-112708-94 BANCA INTESA

kontakt

 

Adresa:Metohijska 42 lok. 2
Telephone:381 (0)11 2459-663
FAX: 381 (0)11 2459-663
E-mail: office@dvdvracar.org.rs