o nama

 DVD Vračar je osnovan 1947. godine sa ciljem pružanja preventivnih usluga iz oblasti zaštite od požara. Svoju delatnost smo proširili 1983. godine i među prvima počeli da se bavimo poslovima fizičko–tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja objekata i imovine.
Pored poslova FTO uspešno se bavimo servisiranjem i prodajom protivpožarne opreme, obukom iz oblasti zašite od požara i dr.
Od 2005.godine smo uveli sistem menadžmenta kvalitetom tako da trenutno posedujemo sertifikat sistema menadžmenta po zahtevima standarda ISO 9001:2008 izdat od GLOBALSERTA.

 

 

Zaštita objekata putem daljinskog video i protivprovalnog sistema

Sve veća upotreba i primena tehničkih sistema zaštite podstiče nas na sopstveni razvoj u cilju poboljšanja kvaliteta fizičko-tehničke zaštite i pružanja kvalitetnijih usluga.U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju nudimo Vam zaštitu objekata putem daljinskog video i protivprovalnog sistema. Dugogodišnjim prisustvom na tržištu i opravdanim konstantnim kvalitetom želimo u saradnji sa Vama da pružimo visok stepen zaštite i bezbednosti. Na taj način mi Vam, možemo ponuditi jeftiniji vid bezbednosti i sigurnosti kako objekata tako i ljudi koji se nalaze u njemu.

 

Opširnije

 

 

 

ObezbeĐenje

DVD Vračar ima dugu tradiciju bavljenja poslovima fizičko –tehničkog obezbeđenja. Kvalitet naših usluga pokazuje i dugogodišnja saradnja sa mnogim preduzećima koja datira još od 1983 godine. Služba fizičko – tehničkog obezbeđenja trenutno zapošljava više od 300 radnika koji ispunjavaju sve potrebne uslove za obavljanje tih poslova:

- psihofizičku sposobnost; 
- obučenost u rukovanju vatrenim oružjem;
- stručni ispit iz oblasti zaštite od požara;
- saglasnost nadležnog OUP.

Opširnije

 

GALERIJA

Podaci o firmi

 

PIB:100302082
Matični broj:07065825
Šifra delatnosti:91330
Žiro račun: 160-112708-94 BANCA INTESA

kontakt

 

Adresa:Metohijska 42 lok. 2
Telephone:381 (0)11 2459-663
FAX: 381 (0)11 2459-663
E-mail: office@dvdvracar.org.rs